Zamów rozmowę

From 
Twoje imię i nazwisko: 
Podaj numer telefonu: 
Twoje imię i nazwisko: 
    

Dodaj do

7 nawyków skutecznego działania
 
7 nawyków skutecznego działania
Wspieraj pracowników
w osiąganiu długoterminowej
skuteczności.
Poprawiaj rezultaty firmy.

  Jeśli chcesz współtworzyć przewagę konkurencyjną swojej firmy...

  Jeśli elastyczność twojej organizacji i jej otwartość na zmiany jest dla Ciebie ważna...

  Jeśli zbiorowa wiedza, doświadczenie oraz kreatywność pracowników powinny być pełniej wykorzystywane przez Twoją firmę...

Poznaj sztandarowe szkolenie FranklinCovey, oparte na bestsellerze Stephena R. Coveya „7 nawyków skutecznego działania”, które rozwija umiejętności i kształtuje postawy pracowników, wymiernie poprawiając rezultaty ich pracy.

Problemem współczesnych firm jest to, że ich pracownicy rzadko podporządkowują swoje codzienne działania najważniejszym celom firmy (robi tak zaledwie 30 proc.), wielu (50 proc.) 1 nie czuje współodpowiedzialności za osiągane przez nią wyniki. Te i inne czynniki sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa wykorzystują zaledwie w połowie swój potencjał skuteczności.

W jakiej sytuacji jest Twoja firma?
O ile skuteczniejsi mogliby być jej pracownicy?
1) Dane pochodzą z badań zrealziowanych przez Centrum Badań FC PL w 2010 r
 

„7 nawyków skutecznego działania” to intensywne 3-dniowe szkolenie. Jego uczestnicy poznają i uczą się wykorzystywać w praktyce ponadczasowe zasady, które pozwalają poprawić skuteczność, lepiej się komunikować, wzmocnić relacje, silniej wywierać wpływ oraz skupić uwagę na priorytetach organizacji. W ten sposób pracownicy – niezależnie od stanowiska zajmowanego w hierarchii firmy – maksymalizują skuteczność działania.

  Nawyk 1: Bądź proaktywny ®
Czy Twoi pracownicy często biorą odpowiedzialność za swoją pracę oraz rezultaty, jakie ona przynosi?
  Nawyk 2: Zaczynaj z wizją końca®
Jak wielu pracowników w Twojej organizacji uświadamia sobie, co jest dla nich naprawdę ważne, co chcą osiągnąć dla siebie i dla organizacji? Na ile są wytrwali w dążeniu do celu?
  Nawyk 3: Rób najpierw to, co najważniejsze®
Czy ludzie w Twojej firmie faktycznie koncentrują się na tych działaniach, które najlepiej przekładają się na realizację ich celów? Ile czasu poświęcają na rzeczy ważne, a ile na rzeczy pilne?
  Nawyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana®
Czy w Twojej firmie naprawdę poszukuje się wzajemnych korzyści i buduje relacje oparte na zaufaniu? Jak wielu jeszcze tego nie robi?
  Nawyk 5: Najpierw staraj się zrozumieć, potem być zrozumianym®
Czy ludzie w Twojej firmie zadają pytania z intencją autentycznego zrozumienia? Czy szczerze i otwarcie wyrażają swoje emocje i przekonania? Jak budujecie porozumienie wewnątrz organizacji?
  Nawyk 6: Twórz synergię®
Jak korzystacie z różnic pomiędzy ludźmi w organizacji? Czy częściej prowadzą do problemów, czy inspirują do kreatywnych rozwiązań?
  Nawyk 7: Ostrz piłę®
Czy pracownicy Twojej firmy zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym? Jak organizacja ich w tym wspiera?

Szkolenie oparte jest na praktycznych ćwiczeniach wzbogaconych wykładem, dyskusją moderowaną przez trenera, nagraniami wideo z wypowiedziami Stephena R. Coveya oraz innymi inspirującymi filmami. Uczestnicy nie tylko poszerzają swoją wiedzę i rozwijają nowe umiejętności, ale także odnoszą zasady skutecznego działania do własnych wyzwań zawodowych i osobistych, wypracowując dla siebie zupełnie nowe rozwiązania – adekwatne do aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się ich firma.

Wdrożenie „7 nawyków skutecznego działania” w organizacji obejmuje:
  diagnozę: badanie Profil 360° identyfikuje najważniejsze potrzeby rozwojowe uczestników oraz motywuje ich do doskonalenia się
  szkolenie: „7 nawyków skutecznego działania” (20 godzin warsztatów),
  działania wspierające:
  • „Kontrakt 7 nawyków” zawierany przez uczestników na zakończenie szkolenia, na okres 7 tygodni i dotyczący konkretnych działań, utrwalających pożądane nawyki,
  • warsztaty wzmacniające (6 godzin) realizowane po 7 tygodniach od szkolenia,
  ocenę rezultatów: ponowne badanie Profil 360° pozwalają- ce ocenić postępy poczynione przez uczestników szkolenia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje
 bogaty w informacje i ćwiczenia podręcznik
 książkę „7 nawyków skutecznego działania” Stephena R. Coveya,
 dostęp do materiałów multimedialnych on-line pomagających w praktykowaniu 7 nawyków skutecznego działania.

Dodatkowym wsparciem w podnoszeniu indywidualnej skuteczności działania jest szkolenie „Focus. Najpierw rzeczy najważniejsze”. Pogłębia ono wiedzę dotyczącą Nawyku 3. oraz dostarcza praktyczne narzędzia ułatwiające zarządzanie własną aktywnością w ograniczonym czasie. Rozwój menedżerów w oparciu o koncepcję „7 nawyków skutecznego działania” umożliwiają szkolenia „W roli menedżera” oraz Przywództwo XXI Wieku.

 
 

Więcej informacji na temat rozwiązań rozwojowych FranklinCovey można znaleźć
na www.franklincovey.pl lub u naszych konsultantów: tel. (+48) 22 824 11 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.